Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

The band

George Lagogiannis: Vocals, Keys
John Giouleas: Guitar
Thanos Giouleas: Bass
Andrew Mouzakis: Drums


The band recorded the first Golden Nugget album that is coming out soon!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου