Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Formation

Golden Nugget is a rock band formed in Athens, Greece in 2003. The band started rehearshing cover songs based on Southern Rock and started working on their own material in the same genre. After having a two and a half hour set list they focused on songs for the first Golden Nugget album performing them live from their first gig and ever since.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου