Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Rehearsal

From left to right
George Lagogiannis (vocals), John Giuleas (guitar), Andrew Mouzakis (drums), Thanos Giuleas (bass)



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου